Εμφυτεύματα

Τα εμφυτεύματα δίνουν λύσεις εκεί που η συμβατική προσθετική αδυνατεί. Είναι σημαντικό να είναι αξιόπιστης εταιρείας για αυτό και επιλέξαμε τα Astra EV, της Astra - Dentsply. Τοποθετούνται με ισόβια εγγύηση όσον αφορά  το ίδιο το εμφύτευμα και πενταετή (5) για τα προσθετικά εξαρτήματα, εξαιρουμένης της οδοντεχνικής εργασίας. Προϋπόθεση της μακρόχρονιας επιτυχίας της θεραπείας και της εγγύησης είναι η ανελλιπής συντήρηση και παρακολούθηση του ασθενή

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Η συντήρηση των εμφυτευμάτων γίνεται με AirFlow και PerioFLow, της EMS, που είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση για επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις καθώς σέβεται τόσο τα υλικά αποκατάστασης όσο και τους περιεμφυτευματικούς ιστούς 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Όλα τα περιστατικά εμφυτευμάτων είναι προσθετικά καθοδηγούμενα και σχεδιάζονται σε ειδικό λογισμικό, το Simplant, το οποίο δίνει την δυνατότητα κατασκευής χειρουργικού νάρθηκα ώστε τα εμφυτεύματα να μπούνε με υπολογιστικά κατευθυνόμενη τοποθέτηση. Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνικής είναι:

  • Προσθετικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση γιατί ο ασθενής χρειάζεται δόντια και όχι εμφυτεύματα

  • Μεγάλη ακρίβεια τοποθέτησης που συνεπάγεται μεγάλη ασφάλεια

  • Ελάχιστα επεμβατική τεχνική (minimally invasive)

    • Ελάχιστες μετεγχειρητικές επιπλοκές​

    • Μειωμένος χρόνος επέμβασης

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Κλινικά Περιστατικά
Μονήρη Εμφυτεύματα
Μονήρη Εμφυτεύματα

press to zoom
Μονήρη Εμφυτεύματα
Μονήρη Εμφυτεύματα

press to zoom
Σχεδιασμός - Υπολογιστικά κατευθυνόμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων
Σχεδιασμός - Υπολογιστικά κατευθυνόμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων

press to zoom
Μονήρη Εμφυτεύματα
Μονήρη Εμφυτεύματα

press to zoom
1/10