Αισθητική

Η αισθητική αποκατάσταση αποτελεί μαζί με την λειτουργική αποκατάσταση στόχο κάθε προσθετικής επέμβασης. Με τον όρο αισθητική οδοντιατρική εννοούμε εκλεκτικές επεμβάσεις με σκοπό κυρίως την αισθητική βελτίωση του χαμόγελου. Τέτοιες είναι:

  • οι όψεις πορσελάνης (έμμεσες αποκαταστάσεις κατασκευασμένες από οδοντοτεχνίτη)

  • οι όψεις ρητίνης (άμεσα κατασκευάσιμες στο ιατρείο) στα πρόσθια δόντια

  • τα ένθετα ή επένθετα πορσελάνης ή ρητίνης στα οπίσθια δόντια σε αντικατάσταση παλιών σφραγισμάτων

  • η λεύκανση οδόντων

Σχεδιάζοντας το τέλειο χαμόγελο

Πηγαίνοντας προς μια metal-free εποχή, χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο ολοκεραμικές αποκαταστάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες για τον ρόλο των ολοκεραμικών αποκαταστάσεων, πατήστε εδώ (also in english)

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Κλινικά Περιστατικά
Μετατροπή κυνοδόντων σε πλάγιους τομείς
Μετατροπή κυνοδόντων σε πλάγιους τομείς

press to zoom
Σφραγίσματα ρητίνης στα πρόσθια δόντια
Σφραγίσματα ρητίνης στα πρόσθια δόντια

press to zoom
Όψεις πορσελάνης
Όψεις πορσελάνης

press to zoom
Μετατροπή κυνοδόντων σε πλάγιους τομείς
Μετατροπή κυνοδόντων σε πλάγιους τομείς

press to zoom
1/6